MODEL DAN TATA CARA BERPAKAIAN WANITA MUSLIMAH SESUAI AL-QUR’AN DAN AS-SUNNAH
MODEL DAN TATA CARA BERPAKAIAN WANITA MUSLIMAH SESUAI AL-QUR’AN DAN AS-SUNNAH
ABSTRAKS
Model Dan Tatacara Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai AlQur’an Dan As-Sunnah
Menutup aurat adalah merupakan perintah Allah , yang
wajib di taati dan dilaksanakan oleh seluruh wanita muslimah
yang sudah baligh,didalam agama islam yang mulia ini sudah
diatur tata cara penggunaan pakaian bagi seorang
muslimah.walaupun sampai saat ini memang masih terjadi
perbedaan pendapat para ulama mengenai beberapa hal yang
berkaitan dengan tata cara berpakaian wanita muslimah.Namun
bukankah Rasulullah telah memberikan petunjuk kepada kita,
apabila terjadi perselisihan diantara umatku maka kembalilah
kepada kitabullah dan as-sunnah.
Dalam hal berpakaian, wanita muslimah harus
memperhatikan bentuk, ukuran, warna dan ketebalanya karena
ketentuan tersebut sudah diatur oleh Allah . Sehingga dalam
penulisan ini penulis membagi delapan syarat dalam berpakaian
wanita muslimah yang harus dipenuhi, sehingga dapat diketahui
apakah pakaian yang dipakai oleh wanita muslimah saat ini sudah
memenuhi kaidah-kaidah dalam pemakaianya. Termasuk salah
satunya adalah pakaian muslimah yang pakai oleh para polisi
wanita di negara ini, yang belum lama disyahkan penggunaanya
oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Yang secara umum
apabila ditinjau dari tulisan ini, belum sepenuhnya memenuhi
syarat tata cara berpakaian seorang muslimah dan masih perlu
diperhatikan lagi tentang ketentuan syar’inya.


Selanjutya klik di sini