“Selamat! Wisuda STMIK Muhammadiyah Jakarta ke-13, Tahun 2019”
“Selamat! Wisuda STMIK Muhammadiyah Jakarta ke-13, Tahun 2019”