Alhamdulillah pada hari Sabtu, 11 Januari 2020 pukul 14:18 ketua STMIK MUHAMMADIYAH JAKARTA Bp. Faiz Rafdhi ditetapkan menjadi doktor dengan hasil yudisium sangat memuaskan
Alhamdulillah pada hari Sabtu, 11 Januari 2020 pukul 14:18 ketua STMIK MUHAMMADIYAH JAKARTA Bp. Faiz Rafdhi ditetapkan menjadi doktor dengan hasil yudisium sangat memuaskan